Dato for offentliggørelse
13 Aug 2013 23:37
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

Det ny Jerusalem.
Fra bogen: Jesu Gjenkomst. Bind 5.
 
Af Oskar Edin Indergaard.

Oversat til dansk af Uffe Nissen, Danmark.

 

Det ny Jerusalem er Guds bolig. Det har følgende kategorier af indbyggere:

Den treenige Gud.

Højtidsskaren og Menigheden af de førstefødte.  Det er de mennesker som stod op fra de døde i forbindelse med Jesu død. Efter hans opstandelse viste de sig for mange i Jerusalem. De har allerede fået deres herligheds-legemer.  Mat. 27:52-53.

De fuldendte retfærdiges ånder.  Det er de troende fra alle tidsperioder, som endnu ikke er blevet iklædt de-res herlighedslegemer. De lever alle for Gud, men venter enten på bortrykkelsen af de troende eller på opstan-delsen på den sidste dag.

De, som tilhører den kristne menighed, venter på bortrykkelsen, medens de gammeltestamentlige troende og rigets forsamling venter på opstandelsen på den sidste dag.

De 24 ældste er representanter fra den messianske menigheten. "Og rundt omkring tronen var der 24 troner, og på tronerne så jeg 24 ældste sidde, klædt i hvide klæder og med guldkroner på deres hoveder."  Åb. 4:4.  (Den kristne menighets tidshusholdning er ikke nevnt i de messianske skriftene da dette er en hemmelighet som Paulus først fikk åpenbaring om.)

De mange tusinde engle:  Hebr. 12:22-24. Når det gælder englene, som betyder udsendinge eller sendebud, kan vi inddele i disse kategorier:

De 4 keruber eller Livsvæsener.  De befinder sig foran og rundt om Guds trone i himmelen og repræsenterer det fuldkomne skaberværk ind for Gud, således som det engang var og som det engang skal blive igen på den nye jord.

Den første er fremstillet med et løveansigt. Han repræsenter de vilde dyr.

Den anden kerub er fremstillet med et okseansigt. Han repræsenterer de tamme dyr.

Den tredie kerub er fremstillet med et ørneansigt. Han repræsenterer fuglene.

Den fjerde kerub er fremstillet med et menneskeansigt. Han repræsenterer menneskene: Åb. 4:6-8.

Seraferne. Es. 5:1-4 (År 740 før Messias).

Over- eller ærkeenglene. Bibelen nævner bare navnet på to overengeler, og det er Mikael. og Gabriel.

Ud fra de pseudografiske skrifter kender vi til navnet på 7 overengle: Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sarakel og Remiel.

De mange millioner underordnede engle. Åb. 5:11.

På den nye jord skal det himmelske Jerusalem sænkes ned fra himmelen til den nye jord. Byen er af det pureste guld, gennemsigtig som glas, den er bygget som en firkant og målene på den er 230 mil på hver side. Dette sva-rer til halvdelen af Europa, som dets udstrækning er i dag. Den omkranses af en mur, som er 75 meter høj. Åb. 21:16-17.

Muren skal have 12 porte. Hver af portene har navnet på én af Israels 12 stammer. Muren har 12 grundstene med navnene på Jesu 12 apostle, v. 12-15. Grundstenene er prydet med alle slags ædelsten. Det viser sig, når vi undersøger betydningen af navnene på disse 12 ædelsten, at de svarer til de 12 stjernebilleder i solens Zodiak: v. 19-20. Ud fra navnene kan vi se, hvilket stjernebillede hver enkelt af dem repræsenterer:

Jaspis er gennemsigtig. Den er klar som krystal. Den skinner som en diamant. Selve navnet betyder at komme for at blive knust og at blive knust.

Jaspis kan tilsvare stjernebilledet Virgo, Jomfruen.

Safir er hård som diamant og er blå af farve. Selve navnet betyder antal, nummer eller mængde. Det har med køb og salg at gøre.

Safir kan tilsvare stjernebilledet Libra, Vægten.

Kalkedon er himmelblå med striber af andre farver. Selve navnet betyder lidelse, prøvelse, sorg eller tortur.

Kalkedom kan tilsvare stjernebilledet Scorpio, Skorpionen.

Smaragd er grøn af farve. Selve navnet betyder at forsvare.

Smaragd kan tilsvare stjernebilledet Sagittarius,  Skytten .

Sardonyks er rød og hvid af farve. Selve navnet betyder høvdingen, som er slået.

Saronyks kan tilsvare stjernebilledet Capricorn, Stenbukken.

Sarder har en rød farve. Selve navnet betyder kraften, som vælder frem.

Sarder kan tilsvare stjernebilledet Aqvarius, Vandmanden.

Krysolit er bleggrøn. Den er gennemsigtig. Selve navnet betyder ham, som binder eller ham, som holder fast med bånd.

Krysolit kan tilsvare stjernebilledet Pisces, Fiskene.

Beryl er søgrøn. Selve navnet betyder sønnen, den førstefødte eller det ophøjede hoved.

Beryl kan tilsvare stjernebilledet Aries, Vædderen .

Topas er gulgrøn og gennemsigtig. Selve navnet betyder at knuse i stykker.

Topas kan tilsvare stjernebilledet Taurus, Tyren.

Krysopras har en anden grøn farve en topas. Selve navnet betyder dem, som er forenet.

Krysopras kan tilsvare stjernebilledet Gemini, Tvillingerne.

Hyacint er violet. Selve navnet betyder at eje eller han skal eje.

Hyacint kan tilsvare stjernebilledet Cancer, Krebsen.

Ametyst er purpurrød. Selve navnet betyder han, som ødelægger.

Ametyst kan tilsvare stjernebilledet Leo, Løven.

Se mere om de forskellige stjernebilleder og deres funktion og betydning i disse bøger og tidsskrifter:

E. W. BullingerThe Witness of the Stars.

Joseph A. SeissThe Gospel in the Stars.

The Prophecy in the News nr. 10-12 1994 og nr. 5 1996.

The Companion Bible Appendix 12.

Hemmeligt budskab om den kristne menigheds bortrykkelse i Tanach

Det er rigtigt, det som der er blevet hævdet, at der ikke står noget direkte skrevet eller åbenbaret om den kristne menigheds bortrykkelse eller om de nytestamentlige hemmeligheder i Tanach. Dette kan vi imidlertid finde skjult i teksten i beskrivelserne om menneskers liv og i andre sammenhænge. (Se kapitlerne: De 12 patriarkers liv peger fremover mod 6000 år, den kristne menigheds bortrykkelse, endens tid, 1000-årsriget og Moses' for-skellige møder med Gud peger på tidsperioderne.)

Nu viser det sig imidlertid, at den kristne menigheds bortrykkelse er nævnt en flere gange i Tanach som skjulte budskaber i teksten. Når man vil finde et hemmeligt ord i den hebraiske tekst, begynder man med det første bogstav i det ord, hvor man søger, tæller et bestemt antal bogstaver fremover i teksten, tæller det samme antal bogstaver og udtager det pågældende bogstav. På denne måde fortsætter man og når således frem til det ord, man søger.

Denne metoder er forholdsvis ny og den kaldes på engelsk for ELS, som står for den samme afstand i bogstav-sekvenser.

Med denne metode har man f. eks. fundet Yeshua navn på hver side i Tanach. Man har også fundet en række an-dre ord og navne, som vi ikke skal komme ind på her.

Nu i endetiden har Herren åbenbaret dette for os, for at hele verden kan få bevis for, at det er Gud, som har skre-vet Bibelen. Vi har dermed fået et gedigent bevis på Guds eksistens.

Vi vil i det følgende referere en del steder, hvor ordet bortrykkelse er nævnt i teksten. Dette ord hedder natzal på hebraisk.

Når vi begynder i 1. Mos. 19:18 med det tredie bogstav i det 12. ord og tæller hvert 84. bogstav frem i teksten fra venstre til højre, kommer vi til ordet nazael, der betyder bortrykkelse.

Når vi begynder i Ruths bog 1:8 med det tredie bogstav i det 6. ord og tæller hvert 6. bogstav frem i teksten, får vi ordet nazael.

Når vi begynder i Ruths bog 1:11 med det 3. bogstav i det 12. vers og tæller hvert 75. bogstav frem i teksten, får vi ordet natzal.

Når vi begynder i Ruths bog 1:13 med det 2. bogstav i det 12. vers og tæller hvert 18. bogstav frem i teksten, får vi ordene hain natzal, som betyder Se bortrykkelsen.

Når vi begynder i Ruts bog 1:14 med det 6. bogstav i det 3. ord og tæller hvert 25. bogstav frem i teksten, får vi ordet nazael.

Når vi begynder i Hoseas 6:2 med det 7. bogstav i det 2. ord og tæller hvert 132. bogstav frem i teksten, får vi ordet nazal.

På dansk lyder dette vers: Han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den tredje dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Dette betyder, at genfødelsen af det jødiske folk skal ske efter 2000 år, og at den kristne menigheds frelse vil gå foran for jødernes frelse.

Det moderne hebraiske ord for bortrykkelse er shilhuv. Dette ord finder vi også skjult i Tanach på disse steder:

Når vi begynder i 2. Mos. 19:16 og tæller hvert 2. ord frem i teksten, får vi ordene bet shilhuv, som betyder i bortrykkelsen.

Når vi begynder i Esters bog 5:1 med det 10. bogstav og tæller hvert 10. bogstav fremover i teksten, får vi orden shelev shilhuv, som betyder sikkerhed og bortrykkelse.

Når vi starter i Hoseas 6:2 og tæller hvert 2. bogstav over i teksten, får vi ordet shilhuv.

(Se Prophecy in the News november 1996.)

Guds navn i Esters bog

Guds navn er ikke nævnt direkte i Esters bog, men det findes flere gange skjult i teksten. Vi vil i det følgende be-skrive en del af dette.

Når vi begynder med det 1. bogstav i det 9. vers i Ester 4:2 og tæller hvert 7. ord fremover i teksten, får vi nav-net El Shaddai, som betyder den livgivende Gud.

Når vi begynder med det 3. bogstav i det 14. ord i Ester 5:4 og tæller hvert 24. bogstav frem i teksten, får vi nav-net Adonai et, som er benævnelsen på Gud, det betyder Gud i bestemt form.

Når vi begynder med det 1. bogstav i det 3. ord i Ester 9:30 og tæller hvert 24. bogstav frem i teksten, får vi nav-net alep Elohim tav, som betyder Gud, den første og den sidste.

Når vi begynder med det 6. bogstav i det 2. ord i Ester 9:5 og tæller hvert 24. bogstav frem i teksten, får vi ordet Yeshua, som er det hebraiske ord for Jesus.

Når vi begynder med det 7. bogstav i det 7. ord i Ester 8:14 og tæller hvert 20. bogstav over i teksten, får vi or-dene Mashiach yatza, som betyder Messias kommer frem. (Se Prophecy in the News, november 1996.)

Ved siden af dette forekommer ordet Yhvh 4 steder i Esters bog på den måde, at de 4 bogstaver i ordet Yhvh er brugt enten som første eller sidste bogstav i 4 ord, som står ved siden af hinanden i teksten. Det kan være de 4 første eller de 4 sidste bogstaver.  Disse bogstaver er udhævet i den hebraiske tekst.

Vi vil i det følgende gentage disse 4 ord, hvor bogstaverne Jhvh forekommer:

I den hebraiske tekst i Ester 1:20 står der: Hi Vekal Hannashim Yittenu. Det bliver på dansk oversat til - men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortæres af sværdet. Herren selv har talt.

I den hebraiske tekst i Ester 5:4 står der: Yabo Hammelek Ve Haman Hayym. Det bliver på dansk oversat til Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort?

I den hebraiske tekst i Ester 5:13 står der: zeH eynennV shoveH leY. Dette bliver på dansk oversat til Derfor skal mit folk føres bort, for de forstår ingenting; de fornemme dør af sult, folkets mængde vansmægter af tørst.

Ved siden af dette forekommer også navnet EHYH én gang i den hebraiske tekst. Dette ord betyder Jeg er, som er ét af navnene på Gud. Og Gud sagde til Moses: JEG ER DEN, JEG ER (på hebraisk ehyeh asher ehueh), og han sagde: JEG ER har sendt mig til jer." 2. Mos. 3:14. Dette ord forekommer i Ester 7:5, hvor der står hun zeH veen zeH.

(The Companion Bible, Appendix s. 85-86.)

 Jesu genkomst følges af store tegn i sol, måne, stjerner og planeter

I forbindelse med Jesu genkomst skal der ske store og mægtige tegn i sol, måne, stjernerne og planeterne. Dette er kosmiske tegn på Jesu snarlige genkomst. På samme måde som det skete ved Jesu første komme, skal det ske i endnu højere grad ved Jesu genkomst. Dette skal være et tegn for hele verden. Særlig hedningerne, som ikke har det skrevne vidnesbyrd, vil lægge mærke til disse tegn og omvende sig til Gud ved dem.

Det Nye Testamente har følgende udsagn om de kosmiske tegn, som vil forekomme i denne tid: Mat. 24:29-30 (sammen med englene og de frelste), Mat. 26:64 - Mark. 13:24-25 - Luk. 21:25-26 - Ap. Gr. 2:19-20 - Åb. 6:12-14 og 8:12.

Jeg vil i denne sammenhæng citere artiklen Hvor vil planeterne være i år 2000 af J. R. Church. Artiklen stod i bla-det Prophecy in the News marts 1996. Den omhandler både forskellige konjunktioner af planeter i årene før Jesu første komme og forskellige konjunktioner fra år 2000 til 2007.

Vi er blevet fortalt, at da Jesus blev født, kom vismændene fra Østen og berettede om en stjerne, der var kommet til syne på himmelen - en stjerne, som de tolkede som et guddommeligt tegn på fødselen af Jødernes Konge. Denne stjerne har været genstand for spekulationer gennem flere århundreder. Hvad var den? En komet? En konjunktion af planeter? En supernova? En engel?

Omtalte artikel forklarer den som en trefoldig konjuktion af Jupiter og Saturn i år 7 f. Kr. og en supernova, som kom til syne i hovedet af barnet i favnen på Coma, som er et sidetegn i stjernebilledet Virgo, Jomfruen. Den kom til syne i det 2. århundrede f. Kr. og var så kraftigt lysende, at den kunne ses om dagen. I det 2. århundrede e. Kr. var den næsten uddød.

Ifølge bogen The Star that started the World af Ernest L. Martin var Jupiter og Venus i så tæt en konjunktion den 17. juli i året 2 f. Kr., at de så ud som ét lys på himmelen. Moderne astronomer har kaldt den for Julestjernen.

Ved Rosh Hashanah (det jødiske nytår) den 11. september i år 3 f. Kr. var Jupiter i konjunktion med Regulus, som er den mest skinnende stjerne i stjernebilledet Leo, Løven. Den passerede ret gennem stjernen, standsede om-kring 1. december og begyndte en tilbagevendende bevægelse, hvor den igen krydsede Regulus den 17. februar år 2 f. Kr. Den fortsatte sit tilbageløb i 40 dage, hvorefter drejede igen vendte om og havde konjunktion med Re-gulus den 8. Maj i år 2 f. Kr.

Det bemærkelsesværdige ved denne trefoldige konjuktion er, at den varsler opfyldelsen den profeti, som Israel (Jakob) gav på sin dødsseng om, at Messias ville komme fra Juda stamme, og han omtalte ham som en løve:

 Juda, dig skal dine brødre prise, din hånd griber dine fjender i nakken; din fars sønner skal kaste sig ned for dig. Ju-da er en løveunge, fra rov er du vendt hjem, min søn; som en løve har han lagt sig til hvile, som en hunløve, hvem tør vække ham? Scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal fol-kene adlyde. 1. Mos. 49:8-10.

Det hebraiske ord for "hans fødder", regulativ, er tæt på det latinske ord Regulus. De engelske ord regal (konge-lig) og regulation(ordre, regel) er udledt af Regulus. Det hebraiske ord regel betyder "for" og viser sig at være så tæt på navnet stjernenavnet Regulus, at der må være en sammenhæng.

Regulus har været kendt gennem århundreder som "kongestjerne". Jakob sagde, at kongespiret ikke skal vige fra Juda, før Shiloa (Fredsfyrsten) skulle komme.

Også Jupiter er kendt som kongeplaneten, da den er flere gange større end Jorden og den største i solsystemet. Det må derfor have haft en speciel betydning for vismændene, når Jupiter havde den første af de 3 konjunktio-ner med Regulus, kongestjernen, mellem fødderne af stjernebilledet Leo, Løven.

Men hvis tegn på himmelen bebudede Kristi første komme, vil planeterne også give varsle om Kristi andet kom-me, som nævnt i Luk. 21:11.

Vi ved ikke, hvornår Kristus vil komme tilbage, men vi er i stand til at observere planeterne og se nogle bemær-kelsesværdige ting.

En interessant konjuktion skete i maj 2000, da de 4 hovedplaneter sammen med Solen og Månen grupperede sig sammen og forlod stjernebilledet Vædderen for at gå ind i Tyren omkring den 4. maj.

Jupiter og Saturn var særlig tæt på hinanden, da Venus havde en konjunktion med Jupiter om morgenen den 17. maj og med Saturn nogle få timer efter den 18. maj. Jupiter og Saturn, som er de to største planeter i vort solsy-stem, mødtes få dage efter den 27. Maj. Dette er en bemærkelsesværdig serie af konjunktioner indenfor kun en måned.

Ifølge bogen The Witness of the Stars fra 1893, indleder Taurus varslerne om Jesu genkomst. Bullinger skriver:

"I denne tredie og sidste bog kommer vi til den afsluttende del af den himmelske afsløring. Dets tema er  forli-gelsen fuldført og fuldendt i triumf samt herligheden, som skal komme. Taurus er på kaldæisk Tor, på græsk Tauros, på latin Taurus. På hebraisk er navnet Suhr, som er fra en rod, der betyder både "at komme" og "at sty-re". Derfor er dette en profeti om Kristus, den kommende dommer, styreren og Herren over hele verden."

I de næste år fra 2000 til 2007 gik Saturn gå gennem stjernekonstellationer, der fortæller om Guds vrede, som bliver udøst over en vantro verden. Konstellationer af Taurus, den kommende dommer Gemini, som i de gamle zodiaker fortæller historien om Brudgommen og hans brud, Cancer, symbol på opstandelsen, samt Leo, løven som angriber Hydra, en mangehovedet slange, vil sammen med deres sidetegn varsle om Kristi andet komme.

Saturn var kendt i gammel mytologi som endehøsteren. Han bar en segl og fra ham stammer historierne om den ubarmhjertige indhøster. Han er forbundet med profetiske symboler, der angår indhøstningen af de onde. I Åb. 14:14-20 bliver vi oplyst om brugen af denne symbolske segl.

Regulus, kongestjernen i Leo, har også et segl i Leos hoved. æggen af seglet stikker ud af løvens mund. Kan den-ne segl repræsentere sværdet, som udgår af Kristi mund? Åb. 19:15 siger: "Af hans mund udgår et skarpt sværd, for at han med det skal slå hedningerne."

I det runde tag i Griffith Observatoriet i Los Angeles, Californien, er der en tegning af Saturn af Hugo Ballin. Den viser Saturn under seglet i Leos mund. Vil Saturn bruge Leos segl?

Vi kender ikke fremtiden. Men det bliver meget interessant at se, hvor planeterne vil være i det kommende årti.

 

 Mosaikgulv med Zodiak i synagoge i Beit Alphafra ca. 550 e. Kr..jpg

 Mosaikgulv med Zodiak i synagoge i Beit Alpha fra ca. 550 e. Kr.