Profetiske røster som ikke direkte er til Danmark, men også berører vort land.