Dato for offentliggørelse
13 Aug 2013 23:22
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

De 12 patriarkers navne, fra boken: Jesu Gjenkomst. Bind 5.
af Oskar Edin Indergaard.
Oversat til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

Betydningen af navnene på de 12 patriarker svarer til de 12 stjernebilleder i solens Zodiak. Disse navne med undtagelse af Arpaksad (1. Mos. 11:10) er nedskrevet i 1. Mos. 5.

 1. Navnet Adam betyder menneskeden strålende, den udmærkede, den, som er lig Gud, at lide Døden, Jord, Rød eller At være rød i ansigtet.

Dette navn svarer til stjernebilledet Virgo, Jomfruen.

 1. Navnet Set betyder Den, som er sat i stedet for en anden, Erstatning, Kompensation eller En pris.

Dette navn svarer til stjernebilledet Libra, Vægten.

 1. Navnet Enos betyder Dødelig, Den, som lider eller Den, som er såret.

Dette navn svaret til stjernebilledet Scorpio, Skorpionen.

 1. Navnet Kenan betyder Tilegnelse eller At vinde ejendom med magt.

Dette navn svarer til stjernebilledet Sagittarius, Skytten.

 1. Navnet Mahalalel betyder Fremvisningen af Gud eller Guds pris.

Dette navn svarer til stjernebilledet CapricornStenbukken.

 1. Navnet Jared betyder Nedstigningen eller Nedkomsten.

Dette navn svarer til stjernebilledet Aquarius, Vandmanden.

 1. Navnet Enok betyder Indviet, Oplært eller Trænet.

Dette navn svarer til stjernebilledet Pisces, Fiskene.

 1. Navnet Metusalah betyder Frigivet fra Døden og Manden med pilen.

              Dette navn svarer til stjernebilledet Aries, Vædderen.

       9.   Navnet Lamek betyder Den stærke, Den mægtige, Den vilde og Den uovervindelige.

              Dette navn svarer til stjernebilledet Taurus, Tyren.

 1. Navnet Noah betyder Hvile.

Dette navn svarer til stjernebilledet Gemini, Tvillingerne.

 1. Navnet Sem betyder Navnet eller Den, som er kendt eller Den, som er fejret.

Dette navn svarer til stjernebilledet Cancer, Krebsen.

 1. Navnet Arpaksad (en af Sems sønner) betyder Styrke eller Fæstning.

Dette navn svarer til stjernebilledet Leo, Løven.

Det viser sig videre, at de 12 første patriarkers liv peger fremover mod de første 6000 år af menneskets historie,  endens tid og 1000 års-riget. Dette ses af

a.     Betydningen af deres navne.

b.    Hændelser i deres liv.

c.     Længden af deres liv.

d.    Summen af deres levetid.

e.      

 1. Adam tilhørte den første generation af mennesker. Han er billede på det fuldkomne menneske, som faldt i synd. Han er den første Adam.

              Der er to forhold, som viser, at Adam peger fremover mod det første årtusinde af menneskets historie:

 

 1. Længden på hans levetid. Han levede 930 år: 1. Mos. 5:5. Han levede i næsten 1000 år.

Guds første bud til Adam var dette: Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for på den dag du spiser af det, skal du visselig dø. 1. Mos. 2:17.

Adam levede 930 år efter, at dette blev sagt. Dette viser, at 1 dag i Herrens øjne er som 1000 år: Men dette ene må i ikke være uvidende om, I elskede, at 1 dag er i Herrens øjne som 1000 år og 1000 år som 1 dag. 2. Pet. 3:8.

Dette er begyndelsen af Guds tidsskema, hvor han opdeler menneskets historie i 7 dele, hver på 1000 år. De første 6000 år er menneskets tid, de sidste 1000 år er Menneskesønnens tid. Fra at være skabt i Guds billede og være Gud lig, faldt Adam i synd og blev fremmed for Gud. Synden blev efterhånden overført til de andre mennesker: 1. Mos. 6:5. Det, som kendetegnede den

              første periode på 1000 år af menneskets historie, var synd og oprør mod Gud.

b.       Til slut måtte Gud dømme menneskene ved at sende Syndfloden over verden. I denne dom blev kun 8 personer bjerget, det var Noah og hans nærmeste familie: 1. Pet. 3:20. 8-tallet er iøvrigt symbolet for en ny begyndelse - Jesus opstod på den 8. dag som den første af en ny slægt.

 1. Selve navnet Set betyder Den, som er sat i stedet for en anden (Abel), En erstatning, En kompensation, En pris og Den, som er udpeget. Han er et forbillede på de mennesker, der fik en ny begyndelse efter Syndfloden.

              Der er to forhold, som viser at Set peger fremover mod det 2. årtusinde af menneskets historie:

 

 1. Betydningen af hans navn. Set tilhørte den anden generation af mennesker. Han var den søn, som Adam fik i stedet for Abel. Han var ikke bare en erstatning for Abel, men hans navn repræsenterer også den nye generation af mennesker, som voksede op efter Syndfloden. På samme måde som Noahs nærmeste familie repræsenterede en ny start for menneskene, kommer også dette til udtryk i alle betydninger af Sets navn.

b.       Længden af hans levetid: Han blev 912 år: 1. Mos. 5,8. Han levede i næsten 1000 år.

 1. Selve navnet Enos betyder både Den, som er død og En anden. Han tilhørte den 3. generation af mennesker. Han er et forbillede på Guds udvælgelse af Abraham og Jødefolket som sit nye ejendomsfolk. Der er 3 forhold, som viser at Enos peger fremover mod det tredie årtusinde af menneskets historie, og det er:
 2.  
 1. En bestemt hændelse i hans liv. På hans tid begyndte menneskene at bruge Herrens navn om afguderne. Og Seth fik en søn og kaldte ham Enos. På den tid begyndte de at påkalde Herrens navn. 1. Mos. 4:26.

Dette betyder ikke, at menneskene først på denne tid begyndte at påkalde Jahves navn. Det havde de også gjort tidligere, men det betyder, at de på denne tid begyndte at bruge Jahves navn om afguderne. Det var en vanhelligelse af Guds navn, som foregik på denne tid.

Jeg vil her citere en kilder, som fortæller os at dette var et faktum. Onkleos Targum siger om 1. Mos. 4:26: For på hans tid sluttede menneskenes sønner med at bede i Herrens navn.

Jonathan Targum siger: Det var den generation som i sin tid begyndte at tage fejl og lave sig selv afguder, og opkalde deres afguder efter Herrens navnRashi Kimchi har sagt: På den tid var det en vanhelligelse når de kaldte på Herrens navnJerome sagde at dette var den opfattelse, som mange jøder havde på hans tid. Maimonides har sagt: Dersom Jonatan, barnebarn til Moses, blev den første hedenske præst i Israel, hvad taler da imod at Enos, barnebarn til Adam, indførte afgudsdyrkelsen blandt menneskene?

Desuden: Hvilken ugudelighed var det Enok, den 7. fra Adam, måtte profetere om i Judas brev 14-15, dersom renheden ved tilbedelsen begyndte i Enos dage, i stedet for vanhelligelse i påkaldelsen af Herrens navn?"

Dette er bevis på, at vanhelligelsen af Herrens navn var årsagen til, at Enok blev oprejst for at profetere mod den.

 1. Betydningen af hans navn. På grund af menneskenes misbrug af Herrens navn og afgudsdyrkelsen blev de betragtet som døde for Herren, og Gud måtte rejse op et andet ejendomsfolk til at være hans folk. Udvælgelsen af Abraham skete netop i det 3. årtusinde: 1. Mos. 12:1.

c.       Længden på hans levetid. Han blev 905 år: 1. Mos. 5:11. Han levede i næsten 1000 år.

 1. Selve navnet Kenan betyder Tilegnelse og At vinde ejendom ved magt.  Han tilhørte den 4. generation af mennesker. Han er et forbillede på jødernes indtagelse af Kana'an.

              Der er to forhold, som viser, at Kenan peger fremover mod det fjerde årtusinde af menneskenes historie:

 

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som Israel under Josvas og Kalebs ledelse måtte tilegne sig Israel og vinde ejendom med magt i det fjerde årtusinde, kommer dette forhold frem i betydningen af Kenans navn.

b.       Længden af hans levetid blev 910 år: 1. Mos. 5:14. Han levede i næsten 1000 år.

 1. Selve navnet Mahalalel betyder Fremvisning af Gud og Guds pris. Han tilhørte den 5. generation af mennesker. Han er et forbillede på Jesu første komme. Mahalalels dage blev 895 år.

              Der er to forhold, som viser at Mahalalel peger fremover mod det 5. årtusinde af menneskets historie:

 

      a) Betydningen af hans navn. På samme måde som Jesus steg frem i det 5. årtusinde som Guds Søn og som Gud selv, betyder Kenans navn det samme.

b)Længden af Mahalalels levetid. Han blev 895 år: 1. Mos. 5:17. Han blev næsten 1000 år.

 1. Selve navnet Jared betyder Nedstigning eller Nedkomst. Han tilhørte den 6. Generation af mennesker. Han er et forbillede på Jesu genkomst.

              Der er to forhold, som viser at Jared peger fremover mod det sjette årtusinde af menneskets historie:

 

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som Jesu genkomst skal ske i slutningen af det 6. årtusinde eller begyndelsen af det 7. årtusinde, betyder Jareds navn det samme.

b.       Længden på hans levetid. Han blev 962 år: 1. Mos. 5:20. Han blev næsten 1000 år.

 1. Selve navnet Enok betyder Indviet, Oplært og Trænet. Enok er et forbillede på Guds bevarelse av det jødiske folket og det jødiske folks bortrykkelse til Israel i endens tid. Mat.24,31.

              Der er to forhold, som viser at dette er rigtigt:

 

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som jødene er indviet til Gud og den messianske menighet er oplært af Den Hellige Ånd, var Enok det også
 2. Bortrykkelsen af hans person: 1. Mos. 5:24. På samme måde som Enok blev bortrykket til Gud før Syndfloden, skal også den messianke menighet  blive bavart i trængselstiden på 7 år.

c.       Længden af hans levetid. Han blev 365 år: 1. Mos. 5:23. Han blev ikke nær så gammel som de andre patriarker.

Da Adam var 810 år, profeterede Gud at han havde 120 år igen at leve i: 1. Mos. 6,3. Dette betød at syndfloden skulle komme 120 år efter dette udsagn. Noah tog konsekvensen af dette profetiske udsagn og begyndte at bygge Arken. Den stod færdig, da de 120 år var gået.

Dersom vi lægger de 120 til 5879, kommer vi til 5999 år, som tilnærmelsesvis er det samme som 6000 år.

Dersom vi trækker 4004, som iflg. biskop Usher er året for Adams skabelse, fra 6000, kommer vi til 1996 år.

Dersom vi lægger det år, som mangler i vor kalender mellem år 1 før og år 1 efter Messias, kommer vi frem til år 1997. I tillæg til dette er 1997 et jubelår for oprettelsen af staten Israel i 1948.

Isaac Newton har hævdet at der ville gå 49 år fra staten Israels genoprettelse til Jesu genkomst. Vi kommer da frem til 1997, hvor delingsplanen for mandatområdet Palæstina blev vedtaget i FN.

 1. Selve navnet Metusalah betyder Frigivet fra døden og Manden med pilen eller Manden med spyddet. Han er et forbillede på Jesus, som skal komme tilbage til verden for at bekæmpe alle sine fjender. Han skal samle dem til både Gog krigene og Antikrist-krigene og tilintetgøre dem med sit sværd, som er Guds Ord.

              Der er to forhold, som viser at dette er rigtigt:

 

 1. Betydningen af hans navn. Første gang Jesus kom, kom han med forsoningen. Han blev frigivet fra døden af Den Hellige Ånd, fordi han ikke havde personlig synd. Døden kunne ikke holde ham.
 2. Anden gang skal han komme for at dømme verden: Sak. 9:14.

Metusalahs dage blev 969 år: 1. Mos. 5:27.

 1. Selve navnet Lamek betyder Den stærke, Den mægtige og Den vilde. Lamek er et forbillede på Jesu genkomst for Israel og verden.

       Der er 3 forhold, som viser dette:

 1. Betydningen af hans navn. På samme måde som Jesus skal sejre over Antikrist ved sin genkomst, på samme måde er Kristi styrke repræsenteret ved betydningen af Lameks navn.
 2. Længden på hans levetid blev 777 år: 1. Mos. 5:31.

7-tallet repræsenterer det fuldendte og perfekte. Det er summen af Guds tal, som er 3, og menneskets tal, som er 4. Når 7-tallet er brugt 3 gange, står det for det absolut perfekte og fuldendte. Når vi deler 777 med 7, får vi 111, som er det stærkeste udtryk for Den treenige Gud.

Den numeriske værdi af det første vers i Bibelen er også 777. Den numeriske værdi af ordet kors er på græsk 777.

c.       Betydningen af hans søn Noahs navn er Hvile. Ved sin genkomst vil Jesus indføre 1000-årsriget, som er den store sabbatshvile for hele verden.

 1. Selve navnet Noah betyder Hvile. Noah er et forbillede på de troende jøder, som skal blive bjerget i trængselstiden, de er resten eller levningen.

               Der er 4 forhold, som viser dette:

 

 1. Noahs redning fra syndfloden. På samme måde som Noah blev bjerget gennem syndfloden, skal levningen af jøderne blive bjerget gennem trængselstiden på 7 år. De skal få lov at gå ind til hvilen i 1000 års-riget: Rom. 9:27.
 2. 8-tallets betydning. Der var 8 personer, som blev frelst. 8-tallet står for opstandelse og en ny begyndelse. Ved 1000-årsrigets oprettelse begynder en ny tid for menneskene.
 3. 10-tallets betydning. 10-tallet symboliserer guddommelig helhed og fuldendelse. På samme måde som Noah levede i den 10. Generation efter Adam, skal den forbandelse, som blev lagt på Adam efter syndefaldet, blive ophævet i den generation, som Noah repræsenterer: 1. Mos. 3:15.

d.       Jesus har selv sagt, at Noahs tid skal være som tiden for hans genkomst: Mat. 24:37-39.

 1. Selve navnet Sem betyder Navnet, Den som er kendt og Den, som er fejret. Han er et forbillede på Jesus som konge i Riget for Israel.

De forskellige betydninger af hans navn viser at dette er rigtigt.

 1. Selve navnet Arpaksal betyder Styrke og Fæstning. Han er et forbillede på Jesus som konge i 1000-årsriget.

              De forskellige betydninger af hans navn viser, at dette er rigtigt.

De 12 stjernetegn og Israels 12 stammer

De 12 stjernebilleder i solkredsen Zodiak er efterhånden identificeret med Israels 12 stammer. Dette ses af 2 forhold:

 

 1. For det første havde Josef en drøm hvor han så, at hans far, hans mor og hans 11 brødre bøjede sig for ham: Og han havde endnu en drøm og fortalte den til sine brødre. Han sagde: Jeg havde endnu en drøm, og Solen, Månen og månen og 11 stjerner bøjede sig imod mig: 1. Mos. 37:9.
 2. For der andet henviste både Jakob og Moses til ord og udtryk, som svarer til beskrivelserne af de 12 stjernebilleder, når de beskrev de 12 stammer. Dette kommer til udtryk i 1. Mos. 49 og 5. Mos. 33.

Det er ikke usandsynligt, at de 12 stammer havde de 12 stjernebilleder som emblemer på deres stammebanner, se 4. Mos. 2.

Vi skal i det følgende finde ud af, hvilket stjernebillede hver enkelt af de 12 stammer havde. I undersøgelsen vil vi benytte os af disse oplysninger:

 

a.       Betydningen af navnet til stammerne.

b.       De opgaver, som stammerne havde.

c.       De profetiske udsagn, som blev profeteret om dem af Jakob og Moses.

d.       Andre oplysninger, som Bibelen giver om de forskellige stammer.

 1. Zebulon betyder Bolig, Beboelse eller Boende. Zebulons stammeområde lå i nord mellem Genesaretsøen og Middelhavet. Zebulons og Naftalis land ved søen, landet på hinsides Jordan, hedningernes Galilæa. Det folk som sad i mørke, har set et stort lys, og for dem, som sad i dødens land og skygge, for dem er et lys oprundet. Mat. 4:15-16. I og med, at Zebulon blev lovet, at et stort lys (Messias) skulle åbenbares over hans område, er det naturligt at drage den konklusion, at Zebulon havde stjernebilledet Jomfruensom sit emblem. Jomfruen symboliserer Jesu fødsel af en jomfru og frelsen.
 2. Levi var præstestammen i Israel. Selve ordet betyder Vedhæng eller Sammenføjning. Levi havde ikke noget stammeområde i Israel, men skulle tage vare på gudstjenesten og ofringerne i templet: De skal lære Jakob dine retsregler og Israel din lov; de skal bringe røgelsesofre til dig, bringe helofre på dit alter. 5. Mos. 33:10-11. Den var dermed medvirkende til at opretholde den balance, som der altid må være mellem Gud og mennesker med henblik på syndernes forladelse og forsoningen: Vægten var derfor det stjernebillede, som repræsenterede Levi stamme.
 3. Dan betyder Dommer. Dan havde to områder i Israel. For det første fik denne stamme området nord for Juda, men da stammen ikke formåede at bemægtige sig dette område, flyttede den mod nord i Israel. Udtrykket fra Dan til Beersheba udtrykker Israels længde. Dan skal dømme sit folk, som de andre Israels stammer. Dan skal være en slange på vejen, en hugorm på stien, som bider hestene i hælene, så rytteren (Antikrist) falder bagover. Efter din frelse (Messias) bier jeg Herre!" 1. Mos. 49:16-18. Dan er en løveunge, han springer frem fra Bashan. 5. Mos. 33,22.

Vi ser ikke bort fra, at Dans stamme skal have et specielt samarbejde med Antikrist, når han kommer. Han skal bemægtige sig Israel i den store trængsel. Når også Dan opdager, at Antikrist ikke er Messias, skal denne stamme også gøre oprør mod Antikrist og være med på at bide hesten i hælene, så Antikrist falder af og mister sit herredømme over Israel.

Eftersom Dan altså kommer til at samarbejde med Antikrist og Satan, er der meget som taler for, at Skorpionen var det stjernebillede, som repræsenterede Dans stamme.

 

 1. Aser betyder Lykkelig eller Den, som er velsignet. Denne stamme boede nord i Israel og havde sit område ud mod kysten. Asers føde er kraftig og god, Han byder kongelige retter. 1. Mos. 49:20. Og om Aser sagde han: velsignet fremfor sønner være Aser! Han være den kæreste blandt sine brødre og dyppe i olie sin fod! Af jern og kobber være din lås, og din hvile så lang som dine dage! Der er ingen som Gud, JesurunHan farer over himmelen med hjælp for dig og i sin højhed på skyerne. 5. Mos. 33:24-26.

Ud fra det, som er skrevet ovenfor er det sandsynligt at antage, at Skytten var det stjernebillede som repræsenterede Ashers stamme.

 1. Naftali betyder Min styrkeprøve eller Vundet ved kamp. Denne stamme boede nord i Israel og fik sit område på vestsiden af Genesaret sø og nordover mod Libanon. Naftali er en fritløbende hind, som får yndige kid. 1. Mos. 49:21. Naftali er mættet med nåde, fyldt med Herrens velsignelse. Mod vest og syd erobrer han land. 5. Mos. 33:23.

Det er sandsynligt, at Stenbukken var det stjernebillede, som repræsenterede Naftali stamme.

 1. Ruben betyder Se, en søn. Ruben, som var Jakobs ældste søn, fik stammeområde i syd på den anden side af Jordan mod Moab. Han var dermed den første, som fik sit område. Ruben, min førstefødte er du, min kraft og min styrkes første frugt, højest i ære og størst i magt. Du bruser over som vandet. Du skal intet fortrin have, for du steg op på din fars leje. Da vanhelligede du det - i min seng steg han op! 1. Mos. 49:3-4 - 5. Mos. 33:6.

Vandmanden var dermed det stjernebillede, som repræsenterede Rubens stamme.

 1. Simeon betyder Bønhørelse, At høre eller At adlyde. Simeon fik stammeområde syd i Israel mellem Middelhavet og Dødehavet. Dette område befandt sig indenfor Judas stammeområde. I Jakobs velsignelse over Simeon blev han regnet sammen med Levi:Simeon og Levi er brødre, deres knive er voldsredskaber. Forbandet være en vrede så heftig, en harme så voldsom som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob, sprede dem i Israel. 1. Mos. 49:5,7.

Moses udtalte ikke noget specielt om Simeon, men da Jakob regnede dem sammen som en enhed, er det naturligt at antage at Fiskene var det stjernebillede, som repræsenterede denne stamme. På samme måde som de to fisk i Fiskene er bundet sammen, var også Simeon og Levi det.

8.       Gad betyder Lykke, Seeren eller Skæbne. Gad fik sit område på den anden side af Jordan, mellem Ruben og Manasses område. Jakob sagde om Gad: En fjendeflok hugger ind på ham, men han hugger dem i hælen. 1. Mos. 49:19. Moses sagde om Gad: Lovet være han, der skaffer Gad plads, han lægger sig som en hunløve, han sønderriver både arm og isse. Han udså sig et førstegrødeland, for dér var herskerens mark. Og folkets høvdinge samledes. Han fuldbyrdede Herrens retfærdighed og hans domme i Israel.5. Mos. 33:20-21.

              Der er meget, som taler for, at Vædderen var det stjernebillede, der repræsenterede Gads stamme.

 

 1. Josef betyder Lad ham øge eller Han vil tiltage. Josef fik ikke noget stammeområde i Israel, for han blev i Ægypten til sin død. Begge hans sønner, Efraim og Manasse, fik derimod områder i Israel. Efraim fik område nord for Dødehavet mellem Middelhavet og Jordan. Manasse fik to stammeområder - det ene lå på den anden side af Jordan, nord for Gads område, det andet mellem Middelhavet og Jordan, nord for Efraims område.

Efraim betyder Dobbelt frugt, Manasse betyder En, som forårsager, Forgræmmelse.

Jakob sagde om hans sønner: Josef er et ungt frugttræ, et ungt frugttræ ved kilden, dets grene vokser op ad muren. Bueskytter tirrer ham, de skyder og angriber ham; men hans bue er fast og stærk, hans hænder og arme er smidige. Det kommer fra Jakobs mægtige, fra hyrden, Israels sten, fra din fars Gud, han hjælpe dig, fra Gud den almægtige, han velsigne dig med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv.  1. Mos. 49:22-25.

Moses sagde om Efraim og Manasse: Herlig er den førstefødte af hans okse og hans horn, de er som vildoksens horn, med dem stanger han alle folkene, folkene lige til jordens ender. Det er Efraims titusinder. Det er Manasses tusinder. 5. Mos. 33:13-17.

Tyren med sine to horn var det stjernebillede, som repræsenterede Josefs stamme.

 1. Benjamin betyder Lykkens Søn eller Sønnen af min højre hånd. Benjamin fik stammeområde mellem Juda og Efraim. Jakob sagde om Benjamin: Benjamin er en rovgrisk ulv. Om morgenen æder han rovet, om aftenen deler han byttet. 1. Mos. 49:27.

Moses sagde om Benjamin: Den Herren elsker, bor i tryghed, den højeste skærmer ham altid, han bor mellem hans bjergsider.  5. Mos. 33:12.

At Benjamin bor trygt hos Gud, betyder, at tempelpladsen og templet lå på Benjamins område. Jerusalem var delt mellem Juda og Benjamin stamme. Grænsen gik langs Tyropeon-dalen, som i dag udgør Vestmuren. Når jøderne i dag står ved Vestmuren, befinder de sig på Judas område, mens de på selve tempelpladsen er på Benjamins område,

Ved Benjamins fødsel blev han af sin mor Rakel, som døde under fødslen, kaldt Min smertes søn - Jakob kaldte ham for Lykkens søn eller Sønnen af min højre hånd. 1. Mos. 35:17-19.

Benjamin er derfor et forbillede på de to vigtigste opgaver i Jesu liv: Først skulle han sone al verdens synd og derefter skulle han få kongemagten og styre verden.

Tvillingerne var det stjernebillede, som repræsenterede Benjamins stamme.

 

 1. Issakar betyder Han kommer med løn eller Belønning. Issakar fik sit stammeområde syd for Genesaret søen på vestsiden af Jordan.

Jakob siger om Issakar: Issakar er et knokkelstærkt æsel, der har lagt sig til hvile i kvægfolden.  Da han så, at hvilen var god og landet dejligt, bøjede han ryg som en lastdrager og blev hoveriarbejder. 1. Mos. 49:14-15.

Moses sagde om Issakar: Zebulon, glæd dig, når du drager ud, og du, Issakar, hjemme i dine telte! De stævner stammer til bjerget, dér bringer de rette ofre. For af havenes overflod suger de til sig, og af skatte, der ligger skjult i sandet.  5. Mos. 33:18-19.

Alle disse egenskaber, som er udtalt om Issakar, svarer til det, som er sagt om stjernebilledet Krebsen, det repræsenterer derfor Issakars stamme.

 1. Juda betyder Berømt, Pris eller Prist. Juda fik sit stammeområde syd i Israel på vestsiden af Jordan. Som vi beskrev ovenfor gik grænsen mellem Juda og Benjamin midt i Jerusalem.

Jakob sagde flg. om Juda: En ung løve er Juda. Fra rov er du steget op, min søn! Han lægger sig ned. Han hviler som en løve, som en løvinde. Hvem vover at vække ham? Ikke skal kongespir vige fra Juda, ikke herskerstav fra hans fødder, indtil Fredsfyrsten kommer, og folkene bliver ham lydige. Han binder til vintræet sit unge asen og til den ædle ranke sin asenindes fole. Han tvætter i vin sit klædebon og i druens blod sin kjortel. Dunkle er hans øjne af vin og hvide hans tænder af mælk. 1. Mos. 49:9-12.

Moses sagde om Juda: Herre, hør Judas røst, bring ham (Messias) hjem til sit folk, vær du de hænder, der forsvarer ham, en hjælp imod hans fjender. 5. Mos. 33:7.